top of page

Výše členských příspěvků

hráč / hráčka   -   450,-  Kč/měsíc

sourozenec       -   250,-  Kč/měsíc

Trénink 1 x týdně

hráč / hráčka   -   250,-  Kč/měsíc

Způsob platby členských příspěvků

Platby členských příspěvků lze hradit dvěma způsoby:

1. dvouměsíční cyklus

- září, říjen - do 20. 9. příslušného kalendářního roku

- listopad, prosinec - do 20. 11. příslušného kalendářního roku

- leden, únor - do 20. 1. příslušného kalendářního roku

- březen, duben - do 20. 3. příslušného kalendářního roku

- květen, červen - do 20. 5. příslušného kalendářního roku

2. pětiměsíční cyklus

- září - leden - do 20. 9. příslušného kalendářního roku

- únor - červen - do 20. 2. příslušného kalendářního roku

Číslo účtu a platební údaje

Číslo účtu Sportovní akademie Kladno

2301299738/2010

Platební údaje

variabilní symbol: rok narození hráče / hráčky

poznámka pro příjemce: 

FOTBAL - jméno a příjemní hráče / hráčky

Za včasné hrazení členských příspěvků děkujeme.

Členské příspěvky

bottom of page