top of page

Výše členských příspěvků

hráč / hráčka

sourozenec

- 2.250,- Kč / 5 měsíců

- 1.250,- Kč / 5 měsíců

Způsob platby členských příspěvků

- září - leden - do 20. 10. příslušného kalendářního roku

- únor - červen - do 20. 2. příslušného kalendářního roku

Číslo účtu a platební údaje

Číslo účtu Sportovní akademie Kladno, z.s.

2301299738/2010

Platební údaje

variabilní symbol: rok narození hráče / hráčky

poznámka pro příjemce: jméno a příjemní hráče / hráčky

Za včasné hrazení členských příspěvků děkujeme.

Členské příspěvky

bottom of page